Liên hệ

Liên hệ qua emailLiên hệ qua điện thoạiĐề nghị được nhận tài liệu giới thiệu Chương trình ACA

Bảo vệ dữ liệu
Bảo vệ quyền riêng tư cá nhân vô cùng quan trọng với ICAEW. Mọi dữ liệu cá nhân được thu thập bởi ICAEW đều được bảo vệ theo các quy định hiện hành.
Chúng tôi sử dụng thông tin nhằm giúp bạn hiểu về những hình thức ICAEW có thể hỗ trợ bạn với các lựa chọn nghề nghiệp, cũng như cho mục đích quản trị và nghiên cứu.
Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách bảo vệ dữ liệu của ICAEW, vui lòng truy cập trang icaew.com/dataprotection.